Questionnaire

Company address:
Phone:
Person in charge:
Department:
Machine type:
Fax:

The laminar rings must seal against:
Splash water entry:
Oil leakage:
Dust entry:
Other:
Cooling lubricant entry:
Coarse dirt entry:
Grease leakage:


Other seals:
yes / which:
no

Operating temperature (in ring area °C):

Housing speed (RPM / rotational direction):

Shaft speed (RPM / rotational direction):

Axial movement:
yes (in mm)
no

Radial movement:
yes (in mm)
no

Operating pressure:
yes (in bar).
no

Re-greasing option:
yes/which
no

Stainless steel laminar rings:
yes
no

Housing materials (hardened):
yes
no

Shaft material (hardened):
yes
no

New design?
yes
no

Changeover to laminar rings:
yes
no

Pořadí montáže kroužků, příp. konstrukčních prvků (číslovat):

Which type of sealing was used before:

Jaká bude potřeba (zkušebních kroužků / sériových kroužků):

Požadavek na katalog "A7":
yes
no

Zašlete výkres uvažovaných těsnících míst se všemi potřebnými mírami na FAX č. +420 5 4721 6221.
Pojišťovací kroužky FK 7 (ESB-DSB-ESW-DSW-DMS), viz. také katalog A7, strana 11 a 20/1-2

Provozní teplota (v kruhové zóně °C):

Otáčky tělesa (min-1):

Otáčky hřídele (min-1):

Opište anti-spamový kód
   
Contact

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Ring types
FK2 - Laminar piston rings
FK2
FK 3 - Single laminar sealing rings
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - Laminar piston rings
FK 4
FK5 - Single and double laminar sealing rings
FK5
FK5 HFL
FK6 - Double laminar sealing rings
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - Single laminar retaining rings
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - Double laminar retaining rings
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - Plastic laminar ring carrier seals
FK8