Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Technický datový list

FK 5 HFL - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky

k utěsnění axiálních kompenzátorů a výfukových potrubí spalovacích motorů, obloukových spojů z plechových trubek, systémů pro zpětné vedení výfukových plynů a turbodmýchadel

Bezpodmínečně dodržovat konstrukční pokyny!Pozor: Prosím, dbejte na pokyny na stránkách Všeobecně, Konstrukční a montážní pokyny, Mazání tukem a v Technickém dotazníku.


Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8