Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Popis výrobku

FK 6 ASD - dvojité lamelové těsnící kroužky

pro díry

Použití dvojitých kroužků FK6 ASD s vnějším předpětím (2 kroužky = 1 sada)

Na rozdíl od jednoduše vinutých lamelových kroužků FK 3 jsou lamelové kroužky FK 6 dvojitě vinuty. Tyto kroužky slouží k tukovému utěsnění u valivých a kluzných ložisek. Jsou používány také jako ochranné těsnění před hermeticky působícími radiálními vlnovými těsnícími kroužky. U lamelových kroužků FK 6 jsou kladeny zvláštní nároky na utěsnění vůči výstupu tuku a proti vniku prachu, nečistot a stříkající vody. Lamelové kroužky FK 6 se vyznačují rovnoměrným radiálním napětím a oproti lamelovým kroužkům FK 3 nemají žádný axiální nástrčný otvor. Kombinované sady kroužků FK 6 ASKD (přídavné utěsnění základního průměru drážky) optimalizují v důsledku zvětšeného vrátného efektu účinek utěsnění.

Na základě jednodušší montáže kroužků do drážek nosičů kroužků je dle možnosti preferováno uspořádání ASD nebo ASKD před uspořádáním ISD nebo ISKD. Nosiče kroužků mohou být z oceli, litiny, lehkého kovu nebo plastu, podle případu použití, příp. technické nutnosti.

Materiály kroužků

Axiální a/nebo radiální vůle:

Vyskytuje-li se v oblasti kroužků axiální vůle, musí být šířka drážky A rozšířená o dvojnásobek vůle. Vyskytuje-li se radiální vůle, musí být základní průměr drážky D2 zmenšen o radiální vůli. Nebere-li se na toto ohled, vyskytnou se na kroužcích a na přilehlých konstrukčních součástech poškození. Doporučuje se využívat tolerance šířky drážky, v každém případě při tepelném roztažení.

Montážní pokyny:

Viz zde.

Objednací označení:

U dotazů a/nebo objednávek musí údaj průměru kroužku přesně souhlasit s průměrem D1 tělesa příp. díry. Kroužky mohou být objednány jednotlivě nebo v sadách (1 sada = 2 kroužky ASD).

Provozní a montážní zkoušky:

Před sériovým použitím našich lamelových kroužků musí být každopádně provedeny provozní a montážní zkoušky za provozních podmínek, aby se stanovilo, zda je možno dosáhnout požadovaného těsnícího účinku.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8