Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Popis výrobku

FK 6 ASKD - dvojité lamelové těsnící kroužky

pro díry

Použití kombinovaných dvojitých kroužků s vnějším předpětím FK6 ASKD (3 kroužky = 1 sada)

Dvojitě vinuté lamelové kroužky FK6 ASKD slouží k tukovému utěsnění valivých a kluzných ložisek a chrání, pokud jsou mazány tukem, před výstupem tuku, jakož i proti vnikání prachu, nečistot a ostřikové vody, zejména tehdy, když jsou kladeny vyšší nároky na utěsnění. Dodatečným utěsněním základního průměru drážky je v důsledku zvýšeného vratného efektu optimalizován účinek utěsnění.

Na základě jednodušší montáže do drážek je dle možnosti preferováno uspořádání FK6 ASD nebo FK6 ASKD před uspořádáním FK6 ISD nebo FK6 ISKD. Nosiče kroužků mohou být z oceli, litiny, lehkého kovu nebo plastu, podle způsobu použití, příp. technické nutnosti.

Materiály kroužků

Axiální a/nebo radiální vůle:

Vyskytuje-li se v oblasti kroužků axiální vůle, musí být šířka drážky A rozšířená o dvojnásobek vůle. Vyskytuje-li se radiální vůle, musí být základní průměr drážky D2 zmenšen o radiální vůli. Nebere-li se na toto ohled, vyskytnou se na kroužcích a na přilehlých konstrukčních součástech poškození. Doporučuje se využívat tolerance šířky drážky, v každém případě při tepelném roztažení.

Montážní pokyny:

Viz zde.

Objednací označení:

U dotazů a/nebo objednávek musí údaj průměru kroužku přesně souhlasit s průměrem D1 tělesa příp. díry. Kroužky mohou být objednány jednotlivě nebo v sadách (1 sada = 2 kroužky ASD + 1 kroužek ISD).

Provozní a montážní zkoušky:

Před sériovým použitím našich lamelových kroužků musí být každopádně provedeny provozní a montážní zkoušky za provozních podmínek, aby se stanovilo, zda je možno dosáhnout požadovaného těsnícího účinku.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8