Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Popis výrobku

Dvojité lamelové bezpečnostní kroužky FK 7 DSW

pro hřídele

Použití dvojitých bezpečnostních kroužků FK7 DSW pro hřídele

Hodnotné doplnění jednoduše vinutých lamelových bezpečnostních kroužků FK7 ESW představují dvojitě vinuté lamelové bezpečnostní kroužky FK7 DSW pro hřídele. Spektrum využití dvojitě vinutých lamelových bezpečnostních kroužků FK7 DSW pro hřídele je prakticky všude tam, kde konstrukční součásti mají být bezpečně axiálně omezeny, fixovány a upnuty, např. v konstrukci pohonů, u stavebních a zemědělských strojů, u upevňovacích prvků ve výrobě vozidel a strojů, v průmyslu valivých a kluzných ložisek, při stavbě lodí a letadel, u pásových dopravních zařízení, navijáků, klínových řemenic atd.

Výhody dvojitě vinutých lamelových bezpečnostních kroužků:

  • Kruhovitost uzavřeného vinutí přes 360° zaručuje pevný kontakt se základem drážky a plný obvodový uzávěr.
  • Rovnoměrná dynamická hmotnost během rotace.
  • Vyšší axiální zatížitelnost vůči jednoduše vinutým lamelovým bezpečnostním kroužkům FK7 ESB.

Materiály kroužků

fk7 fk7

Axiální zatížení

Abychom zjistili axiální zatížitelnost bezpečnostních kroužků, musí být provedeny střižné zkoušky za provozních podmínek. Jestliže během provozu dojde k nekontrolovaným axiálním nárazům přilehlých konstrukčních součástí proti lamelovým kroužkům (spojený účinek) nebo k extrémnímu kmitání konstrukčních součástí, nemůže už být bezpečné usazení bezpečnostních kroužků v drážce zaručeno.

Montážní pokyny:

Viz zde.

Objednací označení:

U dotazů a/nebo objednávek musí údaj průměru kroužku přesně souhlasit s průměrem D1 hřídele.

Provozní a montážní zkoušky:

Před sériovým použitím našich lamelových kroužků musí být každopádně provedeny provozní a montážní zkoušky za provozních podmínek, aby se stanovilo, zda bezpečnostní kroužky vydrží při požadovaném zatížení.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8