Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

… více než 60 let zkušeností

Kdo mohl sledovat od roku 1946 vývoj lamelových kroužků Fey z pružinové pásové oceli příp. z plochého drátu různých kvalit, také z nerezového a vůči vysokým teplotám odolného materiálu, vzpomene si na to, že v Německu byly vyrobeny poprvé lamelové kroužky v jednoduše vinutém provedení (FK2 AS) a sice nejdříve k osazení použitých pístů ve spalovacích motorech, aby se znovu dosáhlo utěsnění, příp. komprese také v nekruhových a „vyběhaných“ válcích.

Toto první použití kroužků Fey bylo dlouhá léta úspěšné, avšak pro další rozvoj firmy Fey hospodárně nejisté s ohledem na budoucnost.

Rozhodující předpoklad pro další vývoj těsnění s lamelovými kroužky Fey spočíval v tom, vyvinout nákladově příznivý výrobní proces, při kterém budou kroužky pomocí tepelných úprav vyrobeny ve volném stavu jako nekruhové. Poté ale budou v pracovní poloze při nejvýše možné světlé vůli ležet v otvoru tělesa jako kroužky kruhové s vnějším předpětím a na hřídeli jako kroužky kruhové s vnitřním předpětím.

S těmito argumenty a kladnými těsnícími efekty jako štěrbinovými a labyrintovými těsněními, mohla firma Fey přistoupit k vyskytujícím se problémům s utěsňováním v průmyslu, přičemž stále větší poptávka a požadavky průmyslu vedly k programu těsnění v průměrném rozsahu od 15 mm až do 1300 mm. Prozatím obsahuje výrobní program firmy Fey cca 16.800 typů kroužků s různými průměry, průřezy a materiály kroužků.

Úspěšnými uživateli lamelových kroužků Fey jsou např. výrobci valivých a kluzných ložisek, výfukových potrubí od spalovacích motorů, ložisek dvojkolí u kolejových vozidel, zařízení pro plynulé lití, převodovek, hnacích ústrojí a mnoha dalších zařízení.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8