Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Lamelové kroužky Fey jako těsnící prvky pro rotující a statické aplikace těsnění:

Lamelové kroužky Fey spojují téměř bezdotykový vícenásobný labyrint s velmi malými šířkami mezer a jsou proto obzvlášť účinné pro utěsnění tuku a k vyloučení vniku kapalných médií, kalu a prachu, jakož i jiných nečistot. Navíc k jejich vynikajícím těsnicím vlastnostem u rotujících konstrukčních součástí přispívají téměř bezdotykové lamelové kroužky s nízkým třením ke znatelné redukci vlastního tepla a opotřebení, což předurčuje tyto těsnící prvky pro nasazení při vysokých rychlostech a pro použití v místech instalace citlivých na teplotu a/nebo tření.

U statických aplikací utěsnění, jako např. v axiálních kompenzátorech u pevně přišroubovaných zařízení s obloukovým výfukovým potrubím na spalovacích motorech, na systémech se zpětným vedením výfukových plynů a na hnacích ústrojích s provozními teplotami až +700 °C jsou lamelové kroužky Fey vyráběny z teplotně vysoce odolných chromniklových materiálů a jsou tím také i při vysokých teplotách v oblasti těsnění stále ještě pružné a teplotně odolné.

Typy konstrukce jako jednoduše vinuté (FK3) a dvojitě vinuté (FK6/FK5/FK5-HFL) lamelové kroužky:

Lamelové kroužky Fey jsou vyráběny jako jednoduše vinuté lamelové kroužky (AS a IS) se spojovací mezerou a jako dvojitě vinuté lamelové kroužky (ASD a ISD) bez spojovací mezery. Použití obou rozdílných geometrií lamelových kroužků a stanovení montážní technologie jsou závislé na provozních podmínkách, na průběhu pohybu utěsňujících konstrukčních částí a požadavku zákazníka na prosakování. Lamelové kroužky Fey jsou uspořádány nejen jako jednostranné sady kroužků s vnějším předpětím nebo jako jednostranné sady kroužků s vnitřním předpětím, nýbrž mohou být sestaveny kombinovaně i v rámci jedné sady kroužků v jedné drážce: kroužky s vnějším předpětím s kroužky s vnitřním předpětím a obráceně. Tímto způsobem dodatečně dosažená krytí základních vůlí drážky v otvoru tělesa nebo na základu drážky hřídele optimalizují labyrintový efekt a tím i těsnící účinek. Je ovšem nutné poukázat na to, že takové kombinace nemohou být doporučeny pro všechna zadání utěsnění.

Zásadně musí být zabráněno tomu, aby se těsnící jednotky lamelových kroužků a pojistné jednotky lamelových kroužků v důsledku axiálních pohybů úložné drážky, příp. vodící drážky, zapříčiněných axiální vůlí nebo sklopnými pohyby ložisek, pohybovaly sem a tam v jednom druhu spojovacího efektu. Dle frekvence by vznikla mezi stěnami drážky a kroužku tření, která by mohla vést k předčasnému opotřebení lamelových kroužků a přilehlých konstrukčních součástí.

Dotazník:

Na této internetové prezentaci nemohou být znázorněny všechny možnosti použití lamelových kroužků. Prosím, využijte možnost, klást dotazy prostřednictvím našeho on-line dotazníku, jehož zodpovězení umožňuje seznámit se s Vašimi problémy při utěsňování a poskytnout odpovídající návrhy.

Provozní a montážní testy:

Před sériovým použitím našich lamelových kroužků musí být každopádně provedeny provozní a montážní testy za provozních podmínek, aby se zjistilo, zda požadovaný těsnící účinek, příp. pojistný účinek s těsnícími lamelovými kroužky může být dosažen. Každopádně se doporučuje kontaktovat naši technickou kancelář.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8