Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Mazání tukem

Všeobecné pokyny pro mazání tukem:

Lamelové kroužky, které jsou mazány tukem, mají lepší těsnící účinek než za sucha běžící kroužky. Obzvláště tehdy, má-li být provedeno utěsnění vůči stříkající vodě, nečistotám a okujím, je požadováno tukem mazané utěsnění lamelových kroužků. Od ložiska dotlačovaný tuk překonává utěsnění lamelových kroužků jen těžce. Přetlak tuku se uvolní pouze při průběžném nebo rotujícím pohybu přilehlých konstrukčních součástí nad kroužky. Je lepší provést tukové odlehčovací otvory. Vhodným způsobem uspořádané otvory – pokud možno čtyři na obvodu s Ø 3 až 5 mm – zásobují kroužky tukem, také nad základ drážky, a umožňují tím bezproblémovou výměnu opotřebeného tuku za nový tuk.

Varianty mazání tukem:

V následujícím jsou znázorněny tři různé a osvědčené varianty mazání tukem pomocí mazacích otvorů příp. pomocí tukových odlehčovacích otvorů, které mohou být provedeny podle druhu prostorových poměrů. Netěsností zvenku není třeba se obávat, protože otvory jsou naplněny olejem.

Doporučení mazacích látek:

Doporučení pro výběr mazací látky nebo údaje k intervalům mazání není možno učinit. V návaznosti na provozní podmínky, jako jsou otáčky, provozní teploty, stupeň znečištění a stav okolního prostředí, musí zákazník sám zjistit a stanovit druh a množství vhodného mazacího prostředku. K tomu mohou poskytnout informace i výrobci valivých ložisek a výrobci mazacích látek.

Pozor:

Výjimku při mazání představují typy kroužků „FK5-HFL“. Tyto musí být namontovány suché a bez jakýchkoliv přídavných mazacích látek Rovněž tak nesmějí být mazány přilehlé konstrukční součásti, které se s lamelovými kroužky dostávají do styku. V důsledku vysokých provozních teplot mazací látky karbonizují a následně dochází k výpadku funkce lamelových kroužků.

Příklady použití:

Varianta - 1:

Vertikálně k základu drážky provedené tukové odlehčovací otvory, na každou drážku čtyři rozdělené po 90° na obvodu. Průměr otvoru se řídí podle šířky drážky. Tuk tlačený ze strany ložiska může vstupovat vedle kroužků a vystupovat pod kroužky směrem nahoru.

Varianta - 2:

Horizontálně k základu drážky provedené tukové odlehčovací otvory, na každou drážku čtyři rozdělené po 90° na obvodu. Průměr otvoru by měl být mezi 3 a 5 mm. Tuk tlačený ze strany ložiska může pod kroužky (základní průměr drážky) a vedle kroužků vystupovat směrem nahoru.

Varianta - 3:

Toto uspořádání mazání tukem představuje kombinaci obou předchozích variant 1 a 2. Přitom je mezi oba balíky těsnících kroužků umístěna tzv. „tuková komora“, která pak podle zkušeností může držet tuk relativně dlouho v této tukové drážce a tím optimalizuje těsnící účinek.

Kluzný nátěr GLEITMO 980 PTFE

Tvoří suchý pevně držící kluzný film

Zaručuje redukci třecího tepla během vstupní fáze lamelových kroužků Fey. Pro otáčky od 1000 min-1, např. u pracovních vřeten, je použití Gleitmo 980 doporučováno. Ale i při nižních otáčkách je Gleitmo 980 doporučitelné. Tvrdá vrstva Gleitmo vylepšuje nejen klouzání kroužků na stěně drážky během vstupní fáze, nýbrž zanechává také nepatrnou mezeru mezi bokem lamelového kroužku a stěnou drážky, když je vrstva Gleitmo spotřebována. Tento kluzný prostředek na bázi PTFE nemá při otěru sklon k tvorbě destiček.

Použití:

Silně protřepat sprejovou dózu s přípravkem Gleitmo. Postříkat drážky 1 až 2-krát. Postříkat by se mohly i kroužky, které jsou k bokům drážky přiřazeny. Doba schnutí cca 15 minut při pokojové teplotě je dostačující (s použitím fénu na vlasy stačí 2 minuty). Návazně natřít drážky přiměřeně tukem. Gleitmo 980 ve sprejových dózách s obsahem 400 můžeme dodat.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8