Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Montáž

Obrázek 1

montaz

Mezery (A) mají být konstrukčně navrženy tak malé, jak je to jen možné. Čím menší mezera, tím větší labyrintový příp. těsnící efekt. Vyskytují-li se radiální vůle a/nebo klopné pohyby, pak dbejte pokynů na příslušných datových listech rozdílných uspořádání kroužků v odstavcích „axiální a/nebo radiální vůle“!


Obrázek 2

montaz

Nejsou-li předepsané montážní fazety na tělese nebo na hřídeli z důvodu omezeného prostoru, pak je možno použít pro těleso nástrčné montážní kalibry a montážní pásy a pro hřídele opěrné odnímatelné montážní kónusy. Při sestavování částí, které jsou osázené kroužky, je třeba nejen tlačit, nýbrž i radiálním pohybem a axiálním poklepem překonat skluzový odpor.


Obrázek 3

montaz

1) Zašroubování jednoduše a dvojitě vinutých lamelových kroužků do drážek se uskuteční axiálním rozepnutím kroužků.

2) Musí-li být kroužky namontovány do drážky přes hřídel, smějí být radiálně jen natolik rozepnuty, aby na kroužcích nezůstaly žádné deformace.


Obrázek 4

montaz

Při šroubování jednoduše vinutých lamelových kroužků do drážek nešroubovat konce kroužků do sebe nebo neháčkovat!

Při šroubování dvojitě vinutých lamelových kroužků do drážek nemontovat konce kroužků příp. závity přes sebe!


Obrázek 5

Montáž lamelových kroužků s vnitřním a vnějším předpětím se může uskutečnit ručně našroubováním, jak je dále uvedeno. Kroužek axiálně lehce roztáhnout

1) Jeden konec kroužku zavést do drážky.

2) Zbytek kroužku spirálovitě nasunout.


Obrázek 6
Místo ručního našroubování hřídelových pojistných kroužků může být montáž provedena podle obrázku pomocí pomocných přípravků.

1) Nasadit kónus a pojistný kroužek.

2) Pojistný kroužek nasunout pomocí tlačného pouzdra nad montážní kónus.

3) Ověřit bezpečné držení kroužku v drážce.


Obrázek 7

montaz
Místo ručního našroubování děrových pojistných kroužků může být montáž provedena podle obrázků pomocí pomocných přípravků.

1) Nasadit montážní kalibr a pojistný kroužek.

2) Pojistný kroužek nasunout pomocí tlačného pouzdra skrz montážní kalibr.

3) Ověřit bezpečné držení kroužku v drážce.


Obrázek 8


Demontáž pojistných kroužků pomocí šroubováku. Za tím účelem zaveďte šroubovák do demontážního zářezu a lehkým točivým pohybem vytáhněte konec pojistného kroužku z drážky.

Návazně bude kroužek spirálovitě demontován z drážky.

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8