Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Prohlášení o shodě

FEY-Lamelové kroužky-prodej, s.r.o. Legionářská 266 664 34 Kuřim IČO : 25301837 DIČ : CZ25301837 Tel. : +420 541 213 113 Fax. : +420 547 216 221

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Ve smyslu zákona č.22/97 Sb. a nařízení vlády č. 20/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a systémy určené pro použití ve strojírenství:

Dovozce: FEY-Lamelové kroužky-prodej, s.r.o,
Legionářská 266, CZ 664 42 Brno-Modřice
IČO: 25301837, DIČ : CZ25301837
Tel.: +420 547 216 221
Fax.: +420 547 216 221

Výrobce: FEY -Lamellenringe GmbH, Geberstrasse 2, D-86329 Königsbrunn - SRN

Dovozce potvrzuje a prohlašuje na svou odpovědnost, že lamelové těsnící kroužky FEY určené pro těsnění strojů a zařízení

- splňují podmínky pro vydání Prohlášení o shodě.

Firma FEY uplatňuje systém jakosti dle DIN EN ISO 9001:20000 i ISO/TS 16949:2002 a ISO 14001:2004, čímž zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Brně dne 01.07.2008
Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Bednář
Jednatel firmy

Technický pokrok v řešení těsnících úloh při výrobě motorových vozidel a strojů

Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8