Zabýváme se použitím
lamelových kroužků v průmyslu...

Technické požadavky

Firma:
Telefon:
Odborný pracovník:
Oddělení:
Typ stroje:
Fax:

Lamelové kroužky mají těsnit proti:
Vniknutí stříkající vody:
Vytékání oleje:
Vniknutí prachu:
Ostatní:
Vniknutí chladící kapaliny:
Vniknutí hrubých nečistot:
Vytékání tuku:


Jiné těsnění:
ano / které:
ne

Provozní teplota (v kruhové zoně °C):

Otáčky tělesa (min-1):

Otáčky hřídele (min-1):

Axiální posuv:
ano (v mm)
ne

Radiální posuv:
ano (v mm)
ne

Tlak:
ano (bar).
ne

Možnost dodatečného mazání:
ano/jaká
ne

Nerezové lamelové kroužky:
ano
ne

Materiál těles (zušlechtěn):
ano
ne

Materiál hřídele (zušlechtěn):
ano
ne

Nová konstrukce:
ano
ne

Změna na lamelové kroužky:
ano
ne

Pořadí montáže kroužků ,příp. konstrukčních prvků (číslovat):

Dosud používané těsnění a s jakým parametrem:

Jaká bude potřeba (zkušebních kroužků / sériových kroužků):

Požadavek na katalog "A7":
ano
ne

Zašlete výkres uvažovaných těsnících míst se všemi potřebnými mírami na FAX č. +420 5 4721 6221.
Pojišťovací kroužky FK 7 (ESB-DSB-ESW-DSW-DMS), viz. také katalog A7, strana 11 a 20/1-2

Provozní teplota (v kruhové zóně °C):

Otáčky tělesa (min-1):

Otáčky hřídele (min-1):

Opište anti-spamový kód
   
Kontakt

+420 731 574 893

fey@fey.cz

Technické listy
FK2 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK2
FK 3 - jednoduché lamelové těsnící kroužky
FK 3 AS
FK3 ASK
FK3 IS
FK3 ISK
FK 4 - jednoduché lamelové pístní kroužky
FK 4
FK5 - jednoduché a dvojité lamelové těsnící kroužky
FK5
FK5 HFL
FK6 - dvojité lamelové těsnící kroužky
FK6 ASD
FK6 ASKD
FK6 ISD
FK6 ISKD
FK7 - jednoduché lamelové pojistné kroužky
FK7 ESB
FK7 ESW
FK7 - dvojité lamelové pojistné kroužky
FK7 DSB
FK7 DSW
FK7 DMS
FK8 - plastové nosiče těsnících lamelových kroužků
FK8